Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :
Danh mục sản phẩm

Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng

Tranh Đá Ngọc Sơn Thủy Ms 01 Tranh Đá Ngọc Sơn Thủy Ms 01
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Kích thước: 311cmx208cm
 • Độ dày: 2cm
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Rêu Đen Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Rêu Đen
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Kích thước: Cao 1910 x Rộng 2990
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Ms03 Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Ms03
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Kích thước:
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng MS 02 Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng MS 02
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Kích thước:
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng MS 01 Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng MS 01
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Kích thước:
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Ngọc Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Ms 01 Tranh Đá Ngọc Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Ms 01
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Kích thước:
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Đen 01 Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Đen 01
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Hymalaya Tây Tạng
 • Kích thước: Cao 1940 x Rộng 2910
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Hymalaya Tây Tạng
 • Kích thước: Cao 2900 x Rộng 1830
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Dãy Núi Màu Xanh Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Dãy Núi Màu Xanh
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Hymalaya Tây Tạng
 • Kích thước:
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Ghi Đen Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Ghi Đen
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Kích thước: Cao 3050 x Rộng 2030
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Xám Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Xám
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Kích thước: Cao 1860 x Rộng 3020
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Đen Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Đen
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Kích thước: Cao 2120 x Rộng 3100
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng Vân Đen Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng Vân Đen
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Hymalaya Tây Tạng
 • Kích thước: Cao 3010 x Rộng 2050
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng Nâu Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng Nâu
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Hymalaya Tây Tạng
 • Kích thước: Cao 3000 x Rộng 1930
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng Rêu Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng Rêu
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Hymalaya Tây Tạng
 • Kích thước: Cao 3030 x Rộng 1900
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Vàng Gold Xanh Rêu Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Vàng Gold Xanh Rêu
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Kích thước: Cao 2040 x Rộng 2310
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng Sữa Vàng Gold Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng Sữa Vàng Gold
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Kích thước: Cao 3110 x Rộng 2080
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên xuyên Sáng Màu Trắng Đen Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên xuyên Sáng Màu Trắng Đen
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Kích thước: Cao 2110 x Rộng 3000
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng Sữa xanh Rêu Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng Sữa xanh Rêu
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Hymalaya Tây Tạng
 • Kích thước: Cao 1940 x Rộng 2910
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335
Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng Sữa Nâu Nhạt Tranh Đá Sơn Thủy Tự Nhiên Xuyên Sáng Màu Trắng Sữa Nâu Nhạt
 • Chủng loại: Tranh đá Sơn Thuỷ Tự Nhiên Xuyên Sáng
 • Xuất xứ: Ấn Độ
 • Kích thước: Cao 3120x Rộng 2120
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0979902335

TRANH ĐÁ SƠN THUỶ CÓ GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO

 

 

 Giá trị và ý nghĩa tranh đá sơn thủy

Giá trị và ý nghĩa tranh đá sơn thủy
 
 • I. Tính độc nhất và nguồn gốc đặc biệt của đá sơn thủy

 • Trước tiên để biết được sự quý giá của tranh đá sơn thủy thì chúng ta hãy tìm hiểu nguồn gốc đặc biệt rất hiếm của nó.

 • Đá sơn thủy là một dạng rất hiếm của đá onyx xuyên sáng. Đá sơn thủy chỉ được khai thác duy nhất tại khu vực cao nhất trên thế giới đó là dãy núi Hymalaya. Nơi này được coi là thủy tổ tất cả cả dãy núi trên trái đất. Và nơi đây của là điểm xuất phát của 3 con sông dài nhất thế thế giới đó là sông Hằng, Sông Ấn và Sông Dương Tử, ba con sông này cũng là nơi cư ngụ của 750 triệu dân. Và có một điều rất thú vị và đặc biệt là ba con sông này được coi là long mạch của 3 đất nước: Sông Ấn (Pakistan, Ấn Độ), Sông Hằng ( Ấn Độ), Dương Tử ( Trung Quốc). Tranh đá sơn thủy được tìm thấy tại thượng nguồn của 3 con sông này, và nhiều nhất là ở Tây Tạng thượng nguồn của con sông Ấn và sông  Dương Tử. Và hiện nay chỉ duy nhất 2 mỏ đá Sơn Thủy được khai thác với số lượng cực kỳ hạn chế là do địa hình quá trắc trở vận chuyển một phiến đá hết sức khó khăn, thứ hai hai chính phủ Pakistan và Trung Quốc muốn tích trử nguồn tài nguyên vô cùng quý giá này.

        tranh đá sơn thủy tại Hà Nội

Tranh Đá Sơn Thủy Tại Hà Nội 

Đấy mới chỉ là việc khó khăn và giá trị của đá Sơn Thuỷ, thì tranh Sơn Thuỷ lại là một kết tinh hoa đẹp nhất của mỗi khối đá Sơn Thuỷ ( khoảng 10-15m3) vì thông thường mỗi khối đá Sơn Thuỷ chỉ cho ra được một tấm đá hội tụ đủ vân, sắc đề hình thành một tấm tranh Sơn Thuỷ hiếm khi lắm thì người ta mới có thể lựa được 2 tấm tranh Sơn Thuỷ trên một khối đá nhưng cũng sẽ vĩnh viễn không tấm nào giống tấm nào.
 
 • 2. Giá trị vật chất và ý nghĩa Phong Thuỷ:

Có thể các bạn đã từng thấy những bức tranh Sơn Thuỷ trong nhà của các đại gia Trung Quốc thông qua các bộ phim. Thực sự tranh Sơn Thuỷ rất đắt do quá trình khai thác và sự độc nhất của nó. Ở Trung Quốc nhiều người thường coi như tranh Sơn Thuỷ như một tài sản và không phải ai cũng có thể sở hữu nó , thật sự một phần vì giá trị của nó, một phần nữa là một ý nghĩa quan trọng nhất của tranh Sơn Thuỷ và cái tạo sức hút thực sự của Sơn Thuỷ là giá trị về Phong Thuỷ của nó
 
Theo các chuyên gia phong thuỷ ở Trung Quốc thì tranh  Sơn Thuỷ có ý nghĩa rất lớn trong phong phong thuỷ của một ngôi nhà về ‘’ Tài” “Lộc” “Nhân”, hay cũng có tác dụng hoá giải thế xấu trong nhà. Và chuyên gia phong thuỷ nổi tiếng nhất Trung Quốc , Trần Lãng từng nói: Tranh đá Sơn Thuỷ là “vua” của các loại tranh Phong Thuỷ, giải thích về điều này thì ông lý giải: trước tiên về mặt nguồn gốc vì tranh đá Sơn Thuỷ chỉ có ở nơi Sơn Tổ và Thuỷ Tổ ( ý nói Hymalaya là Sơn Tổ, Dương Tử là Thuỷ Tổ) nên nó mang rất nhiều năng lượng phong thuỷ. Thứ 2 là Thuật phong thủy có bốn nguyên tắc cơ bản khi chọn đất một là băng sơn (dựa vào núi) hai là ỷ thủy (kế bên nưóc) ba là bạng sơn ỷ thủy (dựa núi kề nước), bốn là thanh sơn thủy nhiễu (núi xanh nước chảy quanh) thì tranh đá Sơn Thuỷ hội tụ đủ 4 yếu tố trên một cách tự nhiên nhất. Thứ 3 Tranh đá Sơn Thuỷ có phong cảnh hùng vĩ của thiên nhiên vừa có sông nước, vừa có đồi núi, trời cao, mây trắng… tất cả hòa quyện mang ý nghĩa của sự hòa quyện giữa trời và đất, của thiên nhiên không ngừng sinh sôi này nở. Nó mang ý nghĩa của sự mưa thuận gió hòa, làm việc gì cũng thuận lợi và thành công. Đây là 3 yếu tố khiến chuyên gia Phong Thuỷ của Trung Quốc khẳng định  tranh đá Sơn Thuỷ là “vua” của các loại tranh Phong Thuỷ


 
Tranh đá Sơn Thủy Trang Trí Phòng Khách Biệt Thự Sang Trọng
 

Tranh đá Sơn Thủy Trang Trí Phòng Khách Biệt Thự Sang Trọng

 
Những dãy núi trùng trùng điệp điệp đội trên mình dải mây trắng xóa, ánh mặt trời đỏ rực nhuộm màu rừng cây xanh ngắt, những thác nước đổ òa xuống như một dải lụa hòa cùng tiếng chim muông ồn ã. Tất cả tạo nên bức đá tranh Sơn thủy hữu tình kì vĩ, đẹp đến nao lòng. Là bức tranh Phong Thuỷ treo tường nhưng lại hữu tình và đầy thi vị.
 
Một bức tranh đá Sơn thủy  là một kiệt tác của tự nhiên về phong cảnh. Bức tranh là tổng hòa những vẻ đẹp ban sơ nhất của thiên nhiên. Vẻ đẹp hùng vĩ của núi non hòa quyện vẻ đẹp uyển chuyển của nước. Màu trắng xóa mềm mại của nước tiết chế màu đất đá của núi non. Sơn thủy đứng cạnh nhau, hòa quyện vào nhau tạo nên vẻ đẹp rất tình. Nét đẹp rất tình ấy tạo nên sự hoàn hảo, sự luân chuyển tuần hoàn và sức sống bền bỉ thách thức với thời gian.
Bức tranh đá Sơn thủy sẽ đem thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng vào không gian sống của mỗi gia đình, tăng thêm thẩm mĩ cho ngôi nhà. Ngoài ra, bức tranh còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy. Sự hòa quyện của Sơn thủy hữu tình tạo nên sự luân chuyển, tuần hoàn của thiên nhiên. Bức tranh mang lại tâm hồn hòa hợp với thiên nhiên, đem lại sự bình yên trong tâm hồn.Một Bức tranh đá sơn thủy hữu tình vừa có sông nước, vừa có đồi núi, trời cao, mây trắng… tất cả hòa quyện mang ý nghĩa của sự hòa quyện giữa trời và đất, của thiên nhiên không ngừng sinh sôi này nở. Nó mang ý nghĩa của sự mưa thuận gió hòa, làm việc gì cũng thuận lợi và thành công.
Phong thủy có câu “Sơn quản đinh nhân, thủy quản tài lộc”. Sơn đem lại sức khỏe, hạnh phúc cho mỗi người; Thủy đem lại vượng tài, tài lộc .Tranh đá  Sơn Thủy có cả núi và nước đem lại cho con người sức khỏe, hạnh phúc và tài lộc thăng tiến. Tranh đá Sơn Thủy còn tạo cho người ta cảm giác ấm áp yên lòng, có tác dụng an thần, tinh tâm, có thể khiến người ta có cảm giác nguyện vọng của mình sẽ nhanh chóng đạt được.
Trên đây là những giá trị và ý nghĩa vô cùng quý giá của tranh đá Sơn Thuỷ. Cũng là giải thích vì sao có những bức tranh đá Sơn Thuỷ rất có giá trị và cũng không phải ai cũng sở hữu được. Nó phụ thuộc vào “ Kỳ Duyên” của mỗi người và mỗi gia đình.
 
Bài viết được siêu tầm trên tạp trí phong thuỷ của Viện Phong Thuỷ Quốc Gia Trung Quốc “ Feng Shui Instiitiu”

Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy

Đối tác
Về chúng tôi
CÔNG TY TNHH Thương Mại & Xây Dựng Hưng Thịnh Stone
 
Hotline: 0904918456
Email: xuanthuan8881@gmail.com
 
Website: tranhdaonyx.com
Địa chỉ:BT3A Cụm Chung Cư Cầu Bươu Thanh Trì Hà Nội
 
Fanpage Facebook
Facebook
Copyright © 2020 CÔNG TY TNHH Thương Mại & Xây Dựng Hưng Thịnh Stone. Thiết kế bởi Hpsoft.vn
messenger icon zalo icon zalo icon
Đăng ký nhận thông tin
Đăng ký nhận thông tin
Gửi thông tin